Om området Gamla Sofielund

Gamla Sofielund är ett område med främst småskalig bebyggelse av pittoresk karaktär från sekelskiftet 1800/1900. Området ingår i stadsdelen  Innerstaden och ligger söder om Lönngatan mellan Nobelvägen och Lantmannagatan. Områdets södra gräns går vid Bragegatan.

Sofielund började bebyggas 1879 inom dåvarande Västra Skrävlinge socken. 1896 bildades ett municipalsamhälle under namnet Sofielundshusen och blev en del av Malmö stad 1911.

Området består idag av omkring 120 gathus av skiftande karaktär och trädgårdar men också av några mindre hyresfastigheter och småindustrier. Här finns också några musikstudios. Bland annat har Tom Jones varit här och spelat in en duett med Nina Persson (Cardigans).