Aktuellt

Vid årsstämman 25 Mars 2019 antogs följande verksamhetsplan.

Fokus 2019
• Aktivt bevaka och påverka vad som planeras i vår stadsdel. Bl a genom att sitta med i styrelsen till Fastighetsägare Sofielund.
• Verka för en trevlig och välskött stadsdel.
• Skapa trivsel och gemenskap för boende i området med aktiviteter och träffar under året.
• Driva våra gemensamma intressefrågor.
• Driva vidare frågan kring hastighetsbegränsade åtgärder i Södra Sofielund.
Ovan inkluderar eventuella trafikförbättringar, renhållning och klottersanering med mera bland annat i samarbete med Fastighetsägarna Sofielund och Gatukontoret. Vi ska fortsätta att utveckla och uppdatera
vår hemsida www.gamlasofielundsbyalag.se samt vår Facebooksida.
Aktiviteter och intressefrågor
Vårt mål är att de aktiviteter och intressefrågor som genomförs/drivs ska anpassas efter medlemmarnas intressen och därmed också drivas av medlemmar och byråd gemensamt.
KALENDARIE 2019
•  28 April kl 11.00 – tänker vi att vi har vår Städdag i området för att välkomna våren.
Ingen anmälan behövs, vi bjuder på korv och dryck.
• Maj – tänker vi att vi i år ska försöka få till en gemensam Loppis –
OBS! det behövs frivilliga som driver detta.
•  6 Juni kl 11.00 – håller vi årets Växtbytardag på “spissen”, kom och byt!
• Augusti – en av våra mer omtyckta aktiviteter Öppna trädgårdar.
• December – andra advent brukar vi hålla årsavslut med vår årliga Glöggträff på spissen.
Intressegrupper/personer som behövs intresserade till:
• Hemsidebaserad information om ”Gamla Sofielunds historia”.
• Öppna trädgårdar.
• Loppis både drivande och säljande
Kontakta gärna Byrådet med förslag på aktiviteter och intressefrågor att driva tillsammans!

Byrådet, Gamla Sofielunds byalag