Byrådet

Byrådet 2019

Ali Atie, Ordförande (Ålderman)

Olga Schlyter, Byråd

Lars Holm, Byråd

Karin Larsson, Byråd

Sven Yngve Oscarsson, Byråd

Maria Tolestam, Byråd

Marie Arildsson, Byråd

Maila byradet@gamlasofielundsbyalag.se för att kontakta Gamla Sofielunds Byråd.