Byrådet

Byrådet (= styrelsen) väljs på Byastämman (= föreningens årsmöte) som enligt stadgarna ska hållas varje år före mars månads utgång.

Maila byradet@gamlasofielundsbyalag.se för att kontakta Gamla Sofielunds Byråd.