Om Gamla Sofielunds Byalag

Den 16 oktober 1970 bildades Gamla Sofielunds Byalag i Sofielunds kyrksal, Sankt Matteus! Anslutningen var god redan vid starten och idag är flertalet boende medlemmar i byalaget.

Anledningen till att vi bildade ett Byalag och valde ett Byråd var att vi på ett bättre sätt skulle kunna hävda våra rättigheter, samt i andra gemensamma intressefrågor. Det skulle också ge Byalaget möjlighet till att utveckla bostadsområdet med olika slag av erbjudanden av teknisk karaktär och utvidgad service.

Vår sammanslutning i ett Byalag hoppas vi ska kunna leda till att vi kan leva och vistas i en välskött och trivsam stadsdel, och dessutom möjliggöra att alla, gamla som unga, träffas och umgås under trevliga former.

Nya boende hälsar vi gärna välkomna till gemenskapen i Gamla Sofielunds Byalag! Avgiften är endast 100 kr per hushåll och som medlem kan du delta i det gemensamma arbetet för Byalaget och dess medlemmar.

Byalaget hälsar dig välkommen!