Välkommen!

Gamla Sofielunds Byalag är en sammanslutning för  en välskött och trivsam stadsdel. På denna sida hittar du information om vårt område och byalaget.

Medlemsavgiften för 2022 kan betalas via Plusgiro  84 17 67-7  eller Swish  123 023 68 28.
Liksom tidigare är den på 100kr/år och hushåll.  För att medlemsregistret ska vara aktuellt är det viktigt att du anger namn, gata + nr samt e-post på inbetalningen.
Observera att medlemskap i byalaget är en förutsättning för det förmånliga fiberavtalet.
Här finns avtalet som fastighetsägaren skriver under (och också då intygar att man är medlem i byalaget.
Gå gärna också med i vår Facebook grupp om du är medlem i byalaget!
Här finns senaste Nyhetsbrev som pdf 


våren 2012 till den 17 juni 263