Välkommen!

Gamla Sofielunds Byalag är en sammanslutning för  en välskött och trivsam stadsdel. På denna sida hittar du information om vårt område och byalaget.

Medlemsavgiften kan betalas via Plusgiro  84 17 67-7  eller Swish  123 023 68 28.
Medlemsavgiften är fr.o.m. 2024 150kr/år och hushåll.  För att medlemsregistret ska vara aktuellt är det viktigt att du anger namn, gata + nr samt e-post på inbetalningen.
Byalaget arrangerar en hel del gemensamma aktiviteter, t.ex städdag och växtbytardag på våren och trädgårdsvandring och skördefest på hösten. I december har vi glöggmingel med tomte och skönsång.
Observera att medlemskap i byalaget är en förutsättning för det förmånliga fiberavtalet.
Här finns avtalet som fastighetsägaren skriver under (och också då intygar att man är medlem i byalaget.
Gå gärna också med i vår Facebook grupp om du är medlem i byalaget!

våren 2012 till den 17 juni 263